Woalah apes2?

Ngajari wong ndueso katrok pancen angel-angel gampang. Opo maneh dadi helpdesk (mejo tulungan). Wingi, konco sing bar ajaran telnet (waduh, biasa ngarit kongkon pindah telnet), komplen nang aku.

Darno : pak … piye iki kok menu cetak-ku ra gelem muncul?

helpdesk : lha sampeyan nganggo login opo pak?

Darno : cs2007 (ce es rong ewu pitu) pak …..

helpdesk : woooo, iku salah login pak. Sampeyan metu sik ….. [mak pettt] …. [lha kok tilpun suarane dadi ngeses …. lamat-lamat suoro Pak Darno lagi nyopo Mat Jalil nduk mburi].

helpdesk : pak … pak … pak …. [karo mbrebes mili – maksutku sampeyan metu login terus nganggo login liyane …. woalah wong ngarit kok dikon telnet]


Tinggalkan pesan/komentar