Numpak montor miber

Mari pilihan anggota de-pe-er daerah, Bunali sing wis entek-entekan nyalon ambek diewangi dodol sawah warisan, kebo, karo celono, akire iso kepilih dadi wakil rakyat. Asline rakyat-e dewe yo gak niat milih Bunali, saking timbangane ngrusuhi kampunge mergo ambune entute buosok, dadine dipilih dadi anggota de-pe-er ben ndang pindah.

Minggu pertama, bunali entuk tugas kunjungan ning daerah numpak montor miber.

Wis. ….. jenenge wong ndeso numpak montor miber. Bengi sak durunge wis dislameti jenang abang pisan.

Isuk isuk, wis rumongso yakin karo persiapane karo rumongso wis dadi wong penting, Bunali njeduduk mlebu montor miber terus lungguh paling ngarep dewe [mikire ben iso ndelok supire nek pas nyelip!].

Lha kok begitu awake Bunali njeduduk mau, kok terus onok arek wedok ayu nyeneni deweke.

Lek ditranslate tekok boso Indonesia nang bosone Bunali yo kiro kiro artine ngene.

“Pak sampeyan gak oleh lungguh nang kene. Iki dhudhuk nggone sampeyan !” jarene arek wedok ayu mau.

“Lha onok opo ning?” jarene Bunali wis keweden gak isok ndelok supire nek arep nyalip.

“Iki lungguhe kelas eksekutiP pak” jarene arek wedok mau.

“Oooooo yo sepurane dik ….. keliru nek ngono aku. Soale aku kan anggota legislatiP” jare Bunali karo mindah bokonge nang lungguhan mburi.


Komentar ditutup.