Kebahagiaan …..

Kebahagiaan tidak terletak pada seberapa banyak materi yang kita punya, tetapi kebahagiaan terletak pada seberapa lebar senyum yang ditarik oleh hati kita dalam menjalani hidup.


1 Respon untuk “Kebahagiaan …..”

  1. Nilai manusia bukan bagaimana ia mati, melainkan bagaimana ia hidup. Bukan apa yang ia peroleh, melainkan apa yang ia telah berikan. Bukan apa pangkatnya, melainkan apa yang telah diperbuat dengan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya.

    salam 🙂

Tinggalkan pesan/komentar

«