Numpak montor miber

Wednesday, October 3rd, 2007 | Kategori Kartoloan | | No Comments »

Mari pilihan anggota de-pe-er daerah, Bunali sing wis entek-entekan nyalon ambek diewangi dodol sawah warisan, kebo, karo celono, akire iso kepilih dadi wakil rakyat. Asline rakyat-e dewe yo gak niat ... [Baca]